Installationsgolv

Vi hjälper till att skapa innovativa kontorslösningar med hög effektivitet och stor variation med hjälp av våra installationsgolv. Installationsgolv byggs upp av golvplattor ovan bjälklaget. Alla utrymmen som har behov av försörjning av el, data & ventilation via undergolv är lämpliga för installationsgolv. Idag används installationsgolv t ex till kontor, butiker, datahallar & ställverk.
FLEXIBLA KONTOR

KONSTRUKTION INSTALLTIONGSGOLV

Stålkonstruktionen för ett installationsgolv består av ett bärverk av galvaniserat stål, från 70-3000 mm högt. På detta läggs golvplattor av varierande material som håller måtten 600 x 600 med varierande tjocklek. Ibland kallas det också ställverksgolv eller datagolv. Stålkonstruktion består av balkar eller stödben. Installationsgolv passar mycket väl för nybyggnation såväl som vid renovering av befintliga lokaler.

Stödbenen limmas eller skjutes fast vid underlaget och bildar en separat konstruktionsenhet. Samtliga plattor kan lätt demonteras med hjälp av medföljande lyftverktyg, allt för att kontorsytorna ska vara så flexibla som möjligt när en snabb och effektiv omstrukturering av ytorna behövs.

Under installationsgolvet samlas el, tele, och nätverk lätt åtkomligt. Varje golvplatta ligger löst och går att lyfta med ett enkelt verktyg.

Bra miljöval - 98% återvunnet material

Flexilbe Office golvplattor GP 600 A & AS är tillverkade av 98% återvunnet material. Plattornas översida kan kläs med alla kända golvmaterial: parkett, linoleum, textil, sten, klinker etc. Erforderligt antal golvplattor förses med eluttag för arbetsplatser, datorer, städning, sittgrupper, pentryn etc.

Bildtext
Vi levererade installtionsgolvet till Stockholm Waterfront

Vi levererar. I tid. Med kvalitet.

Varför ska du välja installationsgolv?
 • Enkelt att omdisponera ytor
 • Lägre konsultkostnader vid projektering
 • Kortare byggtid
 • Lägre investeringskostnad per kvm
 • Lägre drift och underhållskostnad
 • Förmånligare avskrivningsregler med våra golvlösningar
 • Miljövänligt upp till 98% återvunnet material

GOLVPLATTOR för våra installationsgolv

GP 600 ALU

På undersidan täckt med flamskyddande aluminiumfolie. Kantskydd på plattornas sidor. Ytbeläggning efter val. 600 x 600 x 38 mm. Tillåten ytbelastning är 12000 N/m2.

  STÅLHÖJD MED HÖJDJUSTERINGSMÖJLIGHET
 • öK golv under 200 mm +-15 mm
 • öK golv över 200 mm +- 25 mm
 • Rasterstag för att höja bärigheten
 • Profilstag 30 x 30 x 1 mm

GP600 S | STEEL

Specialplatta på undersidan täckt med flamskyddande 0.5 mm galvaniserad stålplåt (brandklass F30) som följdaktligen ger hög brandsäkerhet. Kantskydd på plattornas sidor. Ytbeläggning efter val. 600 x 600 x 38 mm (standard). Tillåten ytbelastning är 20000 N/m2.

STÅLHÖJD MED HÖJDJUSTERINGSMÖJLIGHET
 • öK golv under 200 mm +-15 mm
 • öK golv över 200 mm +- 25 mm
 • Rasterstag för att höja bärigheten
 • Profilstag 30 x 30 x 1 mm

GP600 A + AS

Specialplatta av anhydrit/kalciumsulfat. Kantskydd på plattornas sidor. Ytbeläggning efter val. 600 x 600 x 34 mm (standard). Tillåten ytbelastning är 22250 N/m2.

STÅLHÖJD MED HÖJDJUSTERINGSMÖJLIGHET
 • öK golv under 200 mm +-15 mm
 • öK golv över 200 mm +- 25 mm
 • Rasterstag för att höja bärigheten
 • Profilstag 30 x 30 x 1 mm
Golvplatta GP 600 ALU
Golvplatta GP 600 S
Golvplatta GP 600 A
Val av modell görs efter vilket behov av t ex ytbelastning & brandkrav som finns.