Installationsgolv på OMX Stockholmsbörsen

OMX STOCKHOLMSBÖRSEN

23 500 kvm installationsgolv fördelat på 48 zoner

OM hade en önskan att samlokalisera företaget då det tidigare varit utspritt på ett flertal adresser i Stockholm. Valet föll på den f d Fordfabriken där den gamla fabriksbyggnaden med sin ljusa putsfasad och stora fönster byggdes om till en modern och effektiv kontorsbyggnad.

Flexible Office har levererat och installerat ca 23 500 m2 klimatgolv fördelat på 48 zoner med elförsörjningssystemet Powerfloor.

Mer information
Detaljer angående referensobjekt ges av Niclas von Plomgren.
e-post
e-post: nvp@flexibleoffice.se
telefon
+ 46 70 589 83 15