Installationsgolv i Kungsbrohuset

STOCKHOLM KUNGSBROHUSET

En av världens mest energisnåla byggnader

Flexible Office har levererat 16 000 m2 installationsgolv till Kungsbrohuset. Golvplattan som valdes är den miljövänliga golvplattan GP 600 A+ALU.

Flexible Office utförde installationsgolventreprenaden på uppdrag av Jernhusen AB. Bland andra finns hyresgästerna Aftonbladet,Blocket.se, Svenska Dagladet ä hitta.se i Kungsbrohuset.

Utifrån sett ser fasaden ut att vara helt av glas, men skenet bedrar för Kungsbrohuset har två fasader för att minimera byggnadens värmeutsläpp. Installationsgolvet med smart klimatutsrutning bidrar också till att byggnaden gör av med mycket lite energi i uppvärmning. Man har dessutom kopplat ihop byggnaden med Stockholms centralstation för att utvinna restvärme från den välbesökta Centralstationen, ca 5-10% av Kungsbrohuset ett totala energibehov kommer härifrån.

 
Mer information
Detaljer angående referensobjekt Kungsbrohuset ges av Niclas von Plomgren.
e-post
e-post: nvp@flexibleoffice.se
telefon
+ 46 70 589 83 15